Nye Åspaviljongen

De nye drifterne av Åspaviljongen ble nylig kritisert på flere punkter av stedets venneforening for sin forvaltning av restauranten. Les hva org. nestleder i Drammen Venstre, Ida Marie Brown, mener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


De nye drifterne av Åspaviljongen ble nylig kritisert på flere punkter av stedets venneforening for sin forvaltning av restauranten. Innvendinger om blant annet lang ventetid, varierende åpningstider og vekslende mattilbud er kommet dem for øre, og finner så veien ut i media. Dette synes jeg er trist, spesielt når dette kommer som en nyhetssak. Hadde det ikke holdt med en samtale på bakrommet? Selv mener jeg det er lite formålstjenlig å trekke frem kritikk i media dersom man ønsker å trekke flere besøkende til skogs, for å legge grunnlag for fastere åpningstider.

Jeg synes det er betenkelig at venneforeningen som viser så stor lojalitet overfor selve stedet, ikke viser det samme overfor drifterne. Det er vel naturlig å forvente at venneforeningen forholder seg til den til en hver tid gjeldende ansvarshaver, og går i dialog med dem uten at dette må ta veien om mediene. Stedet eksisterer riktignok uavhengig av driftere, men uten dem ville det jo i praksis være et dødt sted uten åpningstider overhodet.

Riktignok er det skjedd store forandringer med både profil og innredning i paviljongen siden legendariske Larsen drev stedet, men enhver ny drifter vil representere forandring. Jeg mener vi som besøkende må ha et realistisk forhold til Åspaviljongen og dens bruksområder. Et sted som Åspaviljongen har alltid ridd mange hester samtidig, alt mens gradestokken og værgudene slår terning om hvor mange kunder som vil dukke opp. Å klage på varierende åpningstider blir for meg derfor meningsløst. Det burde holde at man fortsetter i samme gamle stil der heist flagg = åpent, slik det “alltid” har vært. Så kan vi se selv.

Paviljongen har aldri hatt en snever målgruppe, men er like mye til for turgåere med hund som for øltørste bysbarn og turister med blikk for utsikten, og det blir opp til drifterne hvordan de håndterer dette. Så får tilbakemeldinger, både av positiv og negativ art, gå direkte til dem uten å ta veien om avisene. Fokus bør ligge på at vi faktisk har fått åsen tilbake.

Selv har jeg positiv erfaring med Åspaviljongen både fra “gamle dager” og nyere tid, og har vært der både i forbindelse med lukkede arrangementer og som turgåer, med og uten medbragte turister. Jeg har aldri følt behov for å klage på noe. Vi har hatt flere kulturelle arrangementer mellom paviljongens fire vegger både før og etter nyåpningen, og jeg spår at flere vil komme. Dessuten er det nå mulig å leie seminarrom til diverse anledninger, noe undertegnede nylig har gjort. Jeg nøler ikke med å anbefale andre å gjøre det samme. Ta stedet i bruk, bør være oppfordringen – og det er gledelig å registrere at mange allerede har tatt den.

Ida Marie Brown

Foto: Torbjørn Tandberg

Ida Marie Brown
org. nestleder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**