Jeg fremmer forslaget på nytt sier Stian Lund

Underlig nok ble det heller ikke denne gang bevilget penger til trafikksikringstiltak med fortau og lys på Kvernvikveien slik Stian Lund (V) på nytt fremmet forslag om i bystyret. Halvor Skåli (H) ville sette av overskuddet fra 2011 til fond slik rådmannen ønsket og fikk støtte av flertallet – med den konsekvens at det senere ikke er mulig å bruke pengene til trafikksikringstiltak langs Kvernvikveien!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Behov for trafikksikringstiltak er en konsekvens av etablering av barnehage, idrettsanlegg og boligområde i området sier Stian Lund (V)

Behov for trafikksikringstiltak er en konsekvens av etablering av barnehage, idrettsanlegg og boligområde i området sier Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Mener virkelig bystyrets flertall at pengene skal hentes fra driftsbudsjettet som i seg selv er knapt nok?

For trafikksikring langs fylkesveien “Kvernvikveien” fra gml. E18 til fargeskrinet barnehage er ikke prioritert av veieier som er Aust-Agder Fylkeskommune, og eneste mulighet for å få fremskyndet prosjektet er kommunal medfinansiering.

Det gjorde vi på Hope/Sandnes/Karolina, i Risør sentrum (Strandgata, Kragsgata og langs Buvikveien i Hasalen) og det burde vi ha gjort på Kvernvikveien også, sier Stian Lund i en kommentar. Vi kan ikke stille andre krav ved kommunal utbygging enn om det hadde vært private utbyggere av barnehagen og boligfeltet på Kalstadheia – da ville kommunen helt klart ha stilt krav om trafikksikringsbidrag til Kvernvikveien sier Stian Lund, som lover å følge opp saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**