20 gode grunner til å skifte regjering

Venstres ledertrio har i dag oppsummert vårsesongen. Samtidig la de frem 20 punkter partiet vil jobbe for ved et regjeringsskifte. – Etterutdanning av lærere, færre fattige barn, økt satsing på jernbane og sikring av risikokapital for gründere er sakene Venstre vil prioritere høyest, sier partileder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande

– Venstres forslag handler om å investere i framtida. Det handler om å skape en skole for kunnskap og like muligheter, om å komme i gang med omleggingen til et klimavennlig samfunn, om å legge til rette for et kreativt og nyskapende Norge, og om å prioritere velferd der folk trenger det, sier Skei Grande.

– Venstre vil videreutdanne flere lærere, slik at alle lærere får en utdannelse i faget de underviser i. Høyere kompetanse hos lærerne er det viktigste grepet vi kan ta for norsk skole i dag, fortsetter hun.

Les også: 20 gode grunner til å skifte regjering (www.venstre.no)

Her er noen av punktene som i dag ble lagt frem:
– Øke forskningsinnsatsen, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler og økning av skatteFUNN-ordningen.
– Kollektiv- og jernbaneløft.
– Styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.
– Sikre risikokapital i oppstartsfasen for gründere (kapitalreform).
– Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpsatser.
– Bedre barnevern: Flytte midler fra statlig byråkrati til kommunalt barnevern (legge ned Bufetat regionalt).
– Legge mer vekt på barnets beste i innvandringssaker.

Resten av de 20 punktene kan du lese her.

En stemme på Venstre er en stemme på disse 20 punktene, som alle er gode grunner til å skifte regjering!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**