Forutsigbarhet i barnets skoletilhørighet

Venstre vil ha klare retningslinjer for god og forutsigbar informasjon til foreldrene om hvilken skole barnet deres skal begynne ved.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solheim skole i Lørenskog

Solheim skole i Lørenskog

Lørenskog er en kommune med mange skoler som ligger forholdsvis tett, og kommunen har sett seg best tjent med å oppheve de strikte skolegrensene. I dag opererer man med rådgivende inntaksområder for grunnskolene.

Venstre mener det er viktig at foreldrene opplever forutsigbarhet for sine barn når det gjelder hvilken skole de skal begynne ved. Slik informasjon må tilflyte foreldre og foresatte på et så tidlig tidspunkt som mulig, og Venstre ønsker å fastsette retningslinjer for kommunens informasjonsplikt til foreldrene på dette punktet.

Venstre tok opp dette punktet i kommunestyremøtet i juni 2012, men fikk overraskende nok ikke støtte fra de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**