Likebehandling i kulturlivet!

Lørenskog har et rikt kulturliv, og det er viktig å ta vare på både de store og de små grupperingene når pengene skal fordeles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fotballbanen på Rolvsrud stadion i Lørenskog

Fotballbanen på Rolvsrud stadion i Lørenskog

Venstre mener at likebehandling i kulturlivet må utredes, slik at anleggsstøtte og driftstilskudd ikke bare gis til noen få store idretter, men at støtte vurderes også i forhold til blant annet aldersfordeling og folkehelseperspektiv.

Venstre har også vært pådriver for at både breddeidrett, mindre idrettslag og elitegrupper skal få tilrettelagte forhold i kommunen, men at ikke elitesatsning skal skje på bekostning av satsning på barn og unges fysiske utfoldelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**