Uetterrettelig av Rødt

På sin hjemmeside påstår Risør Rødt at Dag Jørgen Hveem (V) i bystyret foreslo “å omregulere Dag Eikelands næringsbygg (Kranveien 62) til fritidsboliger”. Dette er direkte feil. Forslaget fra Venstre innebar å gi rådmannen mandat til å forhandle med Eikeland, basert på den helt sentrale forutsetning om at allmennhetens interesser skulle styrkes i ikke uvesentlig grad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre ønsket å sikre publikum tilgang til badeanlegget ved Sagjordet via det private areal øst for bygget - se bildet.

Venstre ønsket å sikre publikum tilgang til badeanlegget ved Sagjordet via det private areal øst for bygget – se bildet.
Foto: Jan Einar Henriksen

– I praksis så vi for oss som mest sannsynlig at en dispensasjon for en begrenset del av bygget ble vurdert, og at vi fikk orden på parkeringsforhold og en tydeliggjøring og helst utvidelse av det offentlige badeområdet. Uansett utfallet av forhandlingene, ville bystyret fått saken tilbake til behandling, understreker Dag Jørgen Hveem.

Positivt for alle
Hveem trekker frem at en eventuell begrenset utbygging hadde betydd mye for aksjeselskapet som eier og drifter næringsbygget, inntekter som med stor sannsynlighet hadde blitt pløyd inn i annen virksomhet. Like viktig for Risør Venstre er at vi ville ha fått bedre og mer forutsigbare forhold for allmennheten.

– At bystyreflertallet prioriterer tomme kontorlokaler og ikke ønsker å styrke allmennhetens stilling på det flotte badeanlegget på Sagjordet, var litt overraskende. At Rødt bløffer og opptrer uetterrettelig i sin fremstilling, er derimot noe vi har blitt vant til, avslutter Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**