Ruspolitisk debatt

Lier Venstre er helt enig med Lierpostens leder i at kommunestyrets behandling av «Rusmiddelpolitisk handlingsplan» ikke burde ha vært dominert av en debatt om ja eller nei til skjenkebevilling for Restaurant Sancerre på Linnesvollen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nina Johnsen

Nina Johnsen
Foto: Hallvor Lilleslett

Når debatten var et faktum, var det imidlertid viktig for Venstre å argumentere for vårt standpunkt. Selv om det kanskje har gått lederen forbi, så kan Lier Venstre opplyse om at vi forfekter en liberal politikk, hvor tillit og ansvar er viktige prinsipper. Vi ser ingen grunn til at Lier kommune ikke skal kunne utvide fra tre til fire faste bevillinger, når det investeres i et kommersielt restauranttilbud i bygda vår.

Når dette er sagt, er det trist å registrere at Lierposten valgte å ikke kommentere det ellers gode dokumentet med målrettede tiltak for en bedre rusomrorg og ikke minst rusforebyggende tiltak. At Venstre fremmet forslag om å få et større fokus på det størst økende problemet, nemlig legemiddelavhengighet var tydeligvis heller ikke verdt å nevne. Dette ble enstemmig vedtatt.

Lierposten gir ellers et godt og nyansert bilde av den aktuelle politiske debatten i Lier. Når det gjelder ovennevnte sak, gir imidlertid lederen et lite representativt bilde av den gode politiske prosessen som har foregått både i hovedutvalgene og i kommunestyret. Det er bred politisk enighet om at «Rusmiddelpolitisk handlingsplan» er et solid dokument. Dissensen gjelder utelukkende hvorvidt det er riktig å gi restauranten i forbindelse med den internasjonale arenaen for hestesport, nemlig Linnesvollen, lov til å skjenke alkohol eller ikke.

Nina E. Johnsen
Gruppeleder
Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**