Vil ha utslippsfrie drosjer i 2020

Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen vil innføre miljøkrav til drosjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

— Vi har satt oss et mål om nullutslipp i 2020, også må vi ha et samarbeid med drosjenæringen om hvordan vi gradvis skal nå det målet. Vi har strenge krav, men vi skal selvfølgelig også være praktiske, sier Elvestuen til NRK Østlandssendingen.

Et forslag om gradvis innfasing av nullutslippsteknologi i Oslos drosjenæring ble for en tid siden sendt ut på høring. Forslaget innebærer at bruk av miljøbil blir et vilkår knyttet til det løyvet den enkelte drosjeeier og drosjesentral må ha fra kommunen.

Oslo har allerede tatt i bruk lav- og nullutslippsbiler i egen bilpark og ved anbud på kommunale tjenester. I tillegg har byen som målsetting å ha en utslippsfri kollektivtrafikk i 2020.

Internasjonalt blir Oslo ansett som en foregangsregion når det gjelder tilrettelegging for el-bil. El-biler parkerer gratis på alle kommunale parkeringsplasser. 400 ladepunkter gir gratis drivstoff, og mulighet for påfylling mens bilen står parkert. El-biler er fritatt for avgift i bomringen og kan kjøre i kollektivfeltet. I tillegg er bilene fritatt for bilavgifter.

I tillegg driver Oslo også egenproduksjon av biodrivstoff med utgangspunkt i kloakk og husholdningsavfall. Anlegget som produserer biogass fra kloakk åpnet i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**