God sommer i Risør

Risør er unik for alle som bor her på helårsbasis og for de som besøker oss i løpet av hektiske sommeruker. Spørsmålet er hvordan fastboende og besøkende sammen kan bidra til å skape økt befolknings- og næringsvekst i Risør sier Dag Jørgen Hveem, leder i Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem tar gjerne imot gode forslag som kan føre til positiv befolknings- og næringsutvikling i Risør

Dag Jørgen Hveem tar gjerne imot gode forslag som kan føre til positiv befolknings- og næringsutvikling i Risør
Foto: Runar Nes

Ny GIV FOR næringsutvikling, gjestfrihet og bosetting

Jeg tror alle er enige i at RISØR ER unik både for oss som bor her og for de som er på besøk. Det skal Risør fortsatt være. Likevel står kommunen overfor utfordringer. Vi har et sårbart lokalt næringsliv, og vi er blitt færre til å dele på felleskostnadene som skal finansiere blant annet en voksende eldreomsorg og gode skoler sier Dag Jørgen.

VENSTRE VIl LEGGE TIl RETTE FOR næringsutvikling og arbeide for å skape en kommune som flere vil bo i. Det vil igjen gi grunnlag for bedre tilbud til Risørs innbyggere og besøkende.

Ønsker tilbakemelding
Risør Venstre ønsker fastboende, hytte- og fritidshus eiere og øvrige besøkende en riktig god sommer i Risør den hvite by ved Skagerrak. Samtidig håper vi at dere gir oss tilbakemeldinger om hva vi kan bli bedre på avslutter Dag Jørgen Hveem, leder i Risør Venstre.

Kontakt info og direktelink til Risør Venstre finnes nederst på vår hjemmeside – dere kan også følge oss på Facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**