Viktig med fokus på næringsutvikling sier Dag Jørgen Hveem (V)

Dag Jørgen Hveems interpellasjon i bystyremøtet i juni hadde fokus på næringsutvikling. Han er tilfreds med at ordføreren tok interpellasjonen som “en viktig påminning”. I følge ordføreren er det viktig “å arbeide mer med næringsutvikling”, noe Hveem er enig i, samtidig som han understreker at “mer” næringsarbeid ikke er tilstrekkelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Fokus på næringsutvikling, er bra, men uten skikkelig politisk og administrativ oppfølging vil det bare bli tomme ord, sier Dag Jørgen Hveem (V)

Fokus på næringsutvikling, er bra, men uten skikkelig politisk og administrativ oppfølging vil det bare bli tomme ord, sier Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

– Frem til vi har på plass offensiv, målrettet og målbar næringsplan, må næringsdrivende – eksisterende og potensielle -, ikke bare bli lyttet til, men bli fulgt opp på en profesjonell måte. Det inkluderer blant annet positive holdninger i hele kommunen, i enhver del av prosessen, og ikke minst handlekraft, sier Hveem.

– Dessuten bør verken administrativ eller politisk ledelse sitte og vente på henvendelser utenfra. Det må drives kompetent, oppsøkende virksomhet og bygges relasjoner – og man må tørre å gjøre noen litt tøffe prioriteringer.

– At bystyret i eget møte kun skal ha fokus på næringsutvikling, er bra, men uten skikkelig politisk og administrativ oppfølging vil det bare bli tomme ord, avslutter Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**