Vil etablere kyststi langs sjøen fra Flisvika til Randvik

Risør Venstre ønsker å etablere universelt utformet kyststi langs sjøen fra Flisvika til Randvik, uttaler Willy Thorsen (V). Forslaget er tidligere fremmet for bystyret uten at vi fikk ikke nødvendig politisk flertall for forslaget, men vi gir oss ikke av den grunn, sier Willy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Alle husker de magiske øyeblikk på Stangholmen og det er på høy tid at vi etablerer byparken påpeker Willy Thorsen (V)

Alle husker de magiske øyeblikk på Stangholmen og det er på høy tid at vi etablerer byparken påpeker Willy Thorsen (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

– Forslaget står høyt på Risør Venstres prioriteringsliste når bystyret i høst skal behandle økonomi- og handlingsplan for de neste fire årene, og vi kommer til å følge opp saken når formannskap og bystyre høsten 2012 skal behandle budsjett for 2013.

Da kommer vi også til å følge opp bystyrets vedtak om å gjøre Stangholmen til en bypark. Tidligere Venstreleder Jan Einar Henriksen fremmet i sin tid det forslaget, og fikk med seg et enstemmig bystyre, som bevilget midler til prosjektet. At prosjektet inntil videre har stanset opp pga manglende midler fra stat og fylke, bør ikke være noen hvilepute. Risør kommune bør med stor kraft arbeide videre med dette prosjektet.

– Så får vi heller ta en grundig gjennomgang av aktuelle finansieringskilder med sikte på at prosjektet kan ferdigstilles, avslutter Willy Thorsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**