Egenandelen er allerede lagt inn

Venstres gruppeleder på fylkestinget har sett ødeleggelsene etter hundreårsflommen i Målselv i helga. Han mener at de næringsdrivende innen høsten må få støtte og kompensasjon for å kunne fortsette drifta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Egenandelen er allerede lagt inn
Av Roar Sollied, gruppeleder Troms Venstre

Når NVE nå klassifiserer helgas flom i Målselv som en hundreårsflom, virker kravet om egenandel ved erstatning for de ramma bøndene helt meningsløst og urettferdig. Det er sannelig egenandel nok bare i fortvilelse, de strakstiltakene som må settes i verk på gårdene og det byråkratiet den enkelte må gjennom for å få økonomisk kompensasjon.

Ved naturkatastrofer av en slik karakter, må vi kunne forvente at Staten er det fremste forsikringsselskapet. Så må fylkeskommunen og kommunen straks sørge for gjenoppretting av veier og bruer, om så ved omdisponeringer eller støtte fra Staten i en slik ekstraordinær situasjon.

Det forventes at de næringsdrivende som – helt uforskyldt- er ramma brått og hardt, får all den bistand og støtte de trenger innen høsten kommer. Det gjelder i første omgang overlevelse i næringa, men det handler også om gjenoppretting av dyrkbare arealer i et av de best egna landbruksdistriktene i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**