Venstre om romfolk i media

I forbindelse med mediedekningen av romfolkets bosetninger i Oslo de senere ukene, har flere av Venstres representanter uttalt seg om saken. Her finner du en oversikt over noen av disse uttalelsene. Les også Trine Skei Grandes reaksjon på debatten, samt Oslo Venstres hovedstyres uttalelse, som går tydelig mot gjeninnføring av tiggeforbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


11/7 Ola Elvestuen, Aftenposten Aften:
Elvestuen fortalte at kommunen kan sette opp toaletter i spesielle tilfeller. Dette er nå gjort i Vaterlandsparken og Tøyenparken.

12/7 Odd Einar Dørum, TV2 nyhetene:
Dørum ble spurt om man forutså konsekvensene da man mens han var justisminister i 2005 opphevet løsgjengerloven. Dørum svarte at ingen kunne forutse finanskrisen på denne tiden, men at fattigdom ikke kan bekjempes med kriminalpolitikk, men med praktiske og sosiale tiltak både i Norge og Europa. Les også Dørums kronikk (Dagens Næringsliv) fra sommeren 2011 om bakgrunnen for opphevelsen av løsgjengerloven.

12/7 Trine Skei Grande, Dagbladet:
– Ikke alle ting kan løses med forbud, og Venstre er mot forbud mot tigging, sier Skei Grande.

16/7 Ola Elvestuen, VG:
– Det er Årvoll eiendom AS som har gitt romfolket tillatelse til å bo der, og det har de lov til, hvis de oppfyller det som er lovens krav forøvrig. Det er derfor bydelen og barnevernet undersøker forholdene, sier Elvestuen.

17/7 Ola Elvestuen, Dagbladet:
– Vi skal ikke begynne å deportere folkegrupper fra Norge igjen. Det er en side i Europas historie som jeg håper er over. Det er ikke aktuell politikk å gå inn på i det hele tatt. Nå må vi dempe retorikken og ikke gjøre problemet større enn det er. Det er opp til Oslo kommune å håndtere denne situasjonen, som ikke er unik, sier Elvestuen.

17/7 Trine Skei Grande, Dagsavisen:
– EU har en handlingsplan for dette temaet, blant annet med tanke på tiltak for å få folk i arbeid. Vi bør ta en del av det europeiske ansvaret. Så bør vi ta grep for at byene våre ikke forsøples. Der er det mye vi kan gjøre, jeg er for toaletter og dusjer – ingen drar til Norge for å gå på do, fastslår Trine Skei Grande

17/7 Ola Elvestuen, Vårt Land:
– Vi vil sette ut noen midlertidige toaletter enkelte steder, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**