Hvem er Høyre og Frp parti for?

Høyre og Frp i Søgne viser stor motvilje mot å offentliggjøre hvilke bedrifter som sponset en svært dyr valgkampanje for dem under kommunevalget sist høst, skriver Brytteva Litlére Moi og Arild E. Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ut fra det syn at partiene ikke ønsker å få frem i lyset hvem politikken deres er ment for kan det være forståelig. Gavene gir god grunn til å stille spørsmål ved om Høyre og Frp vil føre en annen politikk enn det næringslivet i Søgne ønsker. Og det er god grunn til å stille spørsmål ved om det er uakseptable bindinger mellom partiene og næringslivet.

Arild Berge

Arild Berge
Foto: Redaksjonen

Europarådets antikorrupsjonsorgan anbefaler forbud – eller sterke begrensninger- mot partigaver fra bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige. Andre land har begrensninger i gaver fra juridiske personer. Det viser at det er mange sider som taler mot slike gaver som Høyre og Frp fikk under valgkampen.

Det er på trappene en ny regel som pålegger partiene å offentligjøre valgkampbidrag slik at velgerne er klar over dette når de stemmer. Likevel velger de styrende partiene i Søgne total taushet i utakt med folkets vilje.

For velgerne er det viktig at partiene er åpne om slike gaver. Det dreier seg tross alt om pengegaver til folkevalgte som representerer oss i kommunestyret. Og alle partier er da også enige om at åpenhet er det første våpenet mot korrupsjon og uakseptable bindinger.

Penger får større og større betydning i norsk politikk. Prinsippet om "en velger- en stemme" beveger vi oss med stormskritt bort fra. Det er høyst udemokratisk, og det kan heller ikke åpenhet om slike gaver avhjelpe. At private pengegaver skal være avgjørende for partienes mulighet til å drive valgkamp er helt uakseptabel.

I alternativ budsjettforslag gikk Venstre i samarbeid med AP og SV inn for støtte til Frivillighetssentralen, og større driftstilskudd til helsesøstertjenesten, psykisk helse og kulturskolen. Forskning viser at det er økonomisk lønnsomt å satse på helsesøstertjenesten. Det forbyggende arbeidet helsesøstre gjør fører til mindre fremtidige kommunale utgifter, som f eks til barneverntjeneste. Det samme gjelder det forebyggende arbeidet som frivillige gjør. Satsing på kulturskole for alle er det bred politisk enighet om.

Likevel fant partiene som styrer bygda ikke midler til dette. Det er kanskje fordi andre pressgrupper —som næringslivet -er sterkere, og de er mer parti for dem?

Høyre og Frp var veldig aktive i media i valgkampen. Når det gjelder næringslivets sponsing av valgkampannonsene er de forunderlig tause. Hvorfor er det så vanskelig å fortelle folket hvilke bedrifter som betalte disse annonsene for dem?

Politikk skal ikke være kjøpt og betalt av hemmelige og anonyme aktører!
Det er ikke verdig vårt demokrati!

For Søgne Venstre,

Brytteva Litleré Moi og Arild Berge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**