Offentlig ansattes ytringsfrihet Replikk til Bror Skrede

Bror Skrede hadde i Budstikka et leserinnlegg om bruk av sin ytringsfrihet som ansatt i Søgne kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Selvsagt har Skrede – som alle offentlig ansatte —ytringsfrihet på lik linje med alle borgere. Ytringsfrihet følger av grunnloven, og det er begrensninger i denne retten som må begrunnes. Lojalitetsplikt for ansatte overfor arbeidsgivere er en slik begrensning fra hovedprinsippet om ytringsfrihet.

Når Skrede viser til at han har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen så følger dette av arbeidsmiljøloven. Denne retten må imidlertid ikke forveksles med ytringsfrihet.

I følge Skrede ville Søgne kommune ligget på toppen av åpenhetsindeksen med de endringer som i dag er gjort med hensyn til søkbar elektronisk postliste og svartiden på begjæring om innsyn. Dette selv med dagens åpenhetsplakat. Det betviler vi da åpenhetsindeksen viste gjennomgående dårlig resultat for kommunen:

Postjournal på Internett 2/2 poeng
Søkefunksjon i nettjournalen 0/1 poeng
Informasjon om offentlighetsloven 2/3 poeng
Klikkbare møtedokumenter 0/1 poeng
Kontaktopplysninger til politikere 2/2 poeng
Ytringsfrihet 0/1 poeng
Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 1/5 poeng

Søgne kommune fikk null poeng på spørsmålet om ansattes ytringsrett. Spørsmålet som ble stilt var om kommunen hadde reglementsbestemmelse som fastslår ansattes ytringsfrihet, også til å ytre seg om kommunale spørsmål.

Som Skrede understreker har kommunens "Vær åpen plakat" punkt 4 regler om ansattes engasjement og rett til å ytre seg. Men følgende punkt 5 og 6 i reglementet om varsomhet og respekt legger for stor vekt på ansattes lojalitetsplikt og taushetsplikt selv om hovedregelen er ytringsfrihet. Derfor scoret kommunen null poeng på dette spørsmålet.

Til sammenligning har Oslo kommune helt lignende "Vær åpen plakat" med unntak av punkt 5 om varsomhet. Søgne kommune kan med stor fordel kvitte seg med denne bestemmelsen så fort som mulig.

Når det gjelder ansattes ytringsfrihet kan kommunen legge til grunn Sivilombudsmannen uttalelse:

"Som utgangspunkt gjelder ytringsfriheten også forhold som hører inn under arbeidsområder og som berører forholdet til arbeidsgiveren. Offentlig ansatte har vidt spillerom — både i form og innhold — for offentlig å gi utrykk for sin mening, også om forhold på eget arbeidsområde og endog på egen arbeidsplass."

I sitt innlegg benyttet Skrede anledningen til å opplyse at Søgne kommune scoret høyt på Difis -Direktoratet for forvaltning og IKT- undersøkelse i fjor om offentlige nettsider. I denne forbindelse synes vi det er på sin plass å nevne at Søgne kom dårlig ut på Forbrukerrådets undersøkelse om service i kommunene samme år. Som en av to kommuner i landet har blant annet Søgne ingen kontaktinformasjon på nettet til den lokale helsestasjon. Det viser at det også her er rom for forbedringer.

Skrede sammenligner kommunens vedtekter om hvem som kan uttale seg på vegne av kommunen med at partiene også har begrensninger i forhold til hvem som uttaler offentlig. I følge Skrede er det gruppelederne, talspersoner, eller eventuelle utvalgsledere, som uttaler seg. Søgne Venstre har ingen begrensninger i hvem som kan uttale seg på vegne av partiet. Venstre har til forskjell fra andre parti heller ingen eksklusjonsbestemmelse. Dette fordi Venstre ønsker at det skal være stor takhøyde for ulike meninger i partiet.

I denne debatten må vi ikke glemme at offentlige ansatte har en forpliktelse overfor innbyggerne og politikere. Denne forpliktelsen burde vært understreket i kommunens "Vær åpen plakat".

For Søgne Venstre,

Brytteva Litleré Moi og Arild Berge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**