Norges første flytende dypoppsamler på plass i Sandspollen

Skjærgårdstjenesten og Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i samarbeid utviklet en ny måte å håndtere søppel på i skjærgården. Heretter kan båtfolket i Sandspollen putte søppelet sitt i en dypoppsamler på den nyrehabiliterte brygga. 3. juni var det offisiell åpning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Inspiserer nyvinningen: Journalist i RHA Per D. Zaring, rådmann Gudmund Notøy, varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen og ordfører Monica Vee Bratlie.

Inspiserer nyvinningen: Journalist i RHA Per D. Zaring, rådmann Gudmund Notøy, varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen og ordfører Monica Vee Bratlie.
Foto: Hurum Venstre

Både ordfører Monica Vee Bratlie, varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen, rådmann Gudmund Notøy og virsomhetsleder for kultur Anne Berit Sørlie var tilstede under den offisielle åpningen av Norges første flytende dypoppsamler for søppel i vannet.

– Et framtidsrettet og positivt tiltak, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen, som håper båtfolket vil støtte opp om nyvinningen.

Skjærgårdstjenesten gleder seg stort over at innsamlingen av søppel i de mest brukte uthavnene nå kommer til å gå mye lettere. En dypoppsamler tilsvarer 50 vanlige søppeldunker og mange tunge løft. Dypoppsamlerne er plassert i flytebrygger av betong. Hver flytebrygge har to dypoppsamlere som til sammen rommer 10 m3, noe som tilsvarer ca. 100 vanlige søppelsekker.

 En stolt Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd informerer om de nye dypoppsamlerne.

En stolt Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd informerer om de nye dypoppsamlerne.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

For båtfolket betyr det at ikke lenger være søppelstativ mange steder, men en sentral flytebrygge hvor man kan legge til og kaste fra seg avfallet. Bryggene er kun ment for kort opphold og skal ikke brukes til fortøyning for opphold. Sekkene i dypoppsamleren er laget av plast — det er viktig at ikke varme engangsgriller kastes i beholderen!

Sandspollen i Hurum kommune er første sted i Norge hvor denne innretningen er på plass. Den andre dypopppsamleren kommer Tordenskjoldbukta på Nordre Sandøy, Hvaler, med åpning 7. juli.

For der Skjærgårdstjenesten måtte bære søppelsekker ned til båten, rydde opp rundt stativene og manuelt flytte søppelsekkene fra båten og opp på en lastbil, forgår nå hele operasjonen i en håndtering; en båt med kran heiser hele sekken om bord i Skjærgårdstjenestebåten. På land venter en søppelbil og hele lasten tømmes rett i bilen.

Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd håper rasjonaliseringen kan bidra til at sårt tiltrengt skjøtsel og vedlikehold på friområdene rundt om i fjorden.

Dypoppsamler for søppel i Sandspollen .

Dypoppsamler for søppel i Sandspollen .
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**