Strøm, vann og avløp på Lille Vardøya?

Arbeidet med strøm, vann og avløp på Lille Vardøya og tilliggende holmer skrider fremover. Arild Mathisen, tidligere enhetsleder for byggesak i Risør kommune og nå selvstendig næringsdrivende, kan i en e-post til interessenter i området fortelle at det nå er gjennomført undersøkelser vedr. ledningstrase som krysser Østerfjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Lokalsamfunnet har fordel av at Risørs hytter og fritidshus utbedres og brukstiden utvides sier Stian Lund, bystyremedlem for Risør Venstre

Lokalsamfunnet har fordel av at Risørs hytter og fritidshus utbedres og brukstiden utvides sier Stian Lund, bystyremedlem for Risør Venstre
Foto: Runar Nes

– Disse synes å vise at myndighetene vil kunne godkjenne planene, uttaler Mathisen.

Befaring i området har vist at fremføring av ledningsnettet til de aktuelle hyttene vil kunne gjennomføres uten terrenginngrep av betydning eller andre negative konsekvenser. Prisvurderinger forventes å foreligge om noen uker, trolig i starten av september. Parallelt med strømtilførselen arbeides det i følge Mathisen med planer for fremføring av vann og avløp. Halvor Skåli i Ingeniørtjenester AS vil om kort tid sende inn formell søknad til Risør kommune.

Risør Venstre synes det er positivt at gode lokale næringskrefter på denne måten bidrar til å forbedre infrastrukturen for hytteeiere og at dette skjer på en miljømessig god måte, og uten negative konsekvenser for allmennheten.

– Utvilsomt bidrar slike tiltak til at hyttene vil bli mer brukt, til glede ikke bare for eiere og brukere, men også for det lokale næringsliv, uttaler formannskapsmedlem Stian Lund, som også er Venstres representant i Miljø- og teknisk komite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**