Kommunebarometeret 2012

Risør ender på 199. plass ved årets kommunebarometer presentert av KS, som vekter 13 ulike tjenester hvor 6 er best og 1 er dårligst resultat innen hver enkelt gren. Brukerperspektivet får hele 5,9 poeng og 28 plass (likt 2011) mens Omsorg får 5,2 og ender på 66 plass blant landets kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Viktig å se mulighetene til forbedringer!

Viktig å se mulighetene til forbedringer!
Foto: Jan Einar Henriksen

Ellers er resultatene (plassering i parantes)slik; Barnehage 4.1 (125), Barnevern 3.5 (241), Enhetskostnader 3.5 (284), Kultur 3.4 (151), Økonomi 2.8 (258), Grunnskole 2.7 (285), Nærmiljø og klima 2.4 (342), Helse 2.1 (318), VAR-området 2.1 (363), Saksbehandling 1.8 (346) og Sosialtjeneste 1.1 (398).

Størst avvik fra 2010 resultatet har saksbehandling som får en tilbakegang fra 5,2 til 1,8 poeng og sosialtjenester har også et stort potensiale for forbedring – det samme har flere av tjenestene.

Kanskje rådmannen bør se hva de beste kommunene gjør for å lære av dem, for skal vi bli bedre må vi også sammenligne oss med de beste innenfor hvert fagområde!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**