Ny type museal formidling av Risørs historie

Rådmannen foreslår etablering av en prosjektgruppe for utvikling av en ny type museal formidling av Risørs historie. Som styringsgruppe for prosjektet foreslås nærings- og kulturkomiteen. Nåværende avtale mellom Risør kommune og Aust-Agder kulturhistoriske senter om drift av Risør museum opphører i 2012 og partene er enige i at det utvikles et nytt konsept.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Enkelte uttrykker ønske om at den gamle tollboden skal fungere som base for et fremtidig museum for Risør, mens andre mener at det totale bildet er en mer fremtidsrettet vei å gå ved at man tar i bruk ny teknlogi for kommunikasjon og presentasjon

Enkelte uttrykker ønske om at den gamle tollboden skal fungere som base for et fremtidig museum for Risør, mens andre mener at det totale bildet er en mer fremtidsrettet vei å gå ved at man tar i bruk ny teknlogi for kommunikasjon og presentasjon
Foto: Jan Einar Henriksen

En foreløpige prosjektgruppe har jobbet for å gi retning til ny type museum/formidling av Risørs historie og det er knyttet spenning til det nye konseptet.

Når det er bestemt hvilket konsept man ønsker å utvikle vil det bli inngått ny avtale med AAKs hvor man er svært tydelig i ansvar og god retning for videre museumsdrift i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**