Rådmannen vil tette hull i konsesjonsloven

Miljø- og teknisk komité skal 16/8-2012 diskutere sak 40/12 om endring av forskrift om redusert konsesjonsgrense i Risør kommune. I sin innstilling foreslår rådmannen at Risør kommune utvider forskriften til også å omfatte “eiendom med bebyggelse som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Ønske om å ha helårsboliger i regulerte boligområder ligger bak endringsforslaget.

Ønske om å ha helårsboliger i regulerte boligområder ligger bak endringsforslaget.
Foto: Jan Einar Henriksen

Rådmannen begrunner forslaget med at det anses nødvendig for å hindre at eiendom som bør brukes som helårsbolig blir brukt til fritidsbolig i regulerte boligfelt.

At spørsmålet er relevant ser vi bl.a. i det nye byggefeltet på Lindalen/Krana hvor det i dag er full adgang til å kjøpe bolig i regulerte områder uten å måtte ta den i bruk som helårsbolig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**