Velkomstpakke skal drøftes på nytt i Nærings- og kulturkomiteen

Risør Venstre programfestet ved forrige kommunevalgh “velkomstpakker” og offensiv markedsføring overfor potensielle innflyttere. Vi er derfor svært glade for at vårt programforslag er fanget opp og fremmet politisk, sier Dag Jørgen Hveem (V) i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Maria Aspesæter er Risr Venstres representant i nærings- og kulturkomiteen

Maria Aspesæter er Risr Venstres representant i nærings- og kulturkomiteen
Foto: Runar Nes

Torsdag 16. august 2012 skal medlemmene i Nærings- og kulturkomiteen igjen ha drøfting omkring velkomstpakker og det blir spennende å se resultatet av drøftingene, som senere skal fremlegges for bystyret for behandling.

Skal velkomstpakken ha ønsket effekt i arbeidet med å promotere kommunen for å trekke nye innbyggere med ønsket kompetanse til Risør, må innholdet fremstå som målrettet, fornuftig, gjennomtenkt og gi uttrykk for den kvalitet vi ønsker Risør skal fremstå med. Derfor må både innhold og formen for presentasjon være underlagt en streng kvalitetskontroll om vi skal lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**