Gruppemøte 14.8.12

Fyrste kommunestyremøte etter ferien er torsdag 16.08. Ål Venstre har som vanleg gruppemøte i Hatlehiet, Ål kulturhus, tysdagen før kl 19.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ei rimeleg kort saksliste til dette møtet, men det blir ei viktig sak om kva kvalitetsmål me skal ha i Ål framover for skulen/barnehagane. I tillegg kan nevnast sak om forskottering av spelemidlar til Torpo idrettslag og sak om tilleggsløyving i samband med kjøpet av kontorlokale i Familiens hus. (Denne siste saka er framleis unnateke offentleg innsyn pga. usemje om kjøpesummen og at kommunen er i forhandlingar.)

Ove

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**