Innlegg: Lettere å leie ut

Leder av Kristiansand Venstre, Jan Kenneth Stavenes, mener det må bli lettere å leie ut boliger. I dagens Fædrelandsvennen kan du lese hvorfor. – Ideelt sett burde reglene være så enkle at den enkelte huseier selv kunne se om boligen oppfyller noen minstekrav for utleie og at boligen kunne godkjennes ved en enkel innmelding til kommunen, skriver Stavenes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jan Kenneth Stavenes

I Kristiansand og mange andre norske byer er det mangel på utleieboliger, noe som presser prisene opp og bidrar til at mange har vanskelig for å skaffe en egen bolig. Venstre mener det må bli lettere å leie ut en del av egen bolig enn det er i dag. Stivbente regler gjør at mange leiligheter og hybler står tomme fordi det er litt lavere takhøyde, ikke nok uteplass, for små rom eller manglende boder. Større avtalefrihet mellom utleier og leietaker på forhold som ikke påvirker sikkerheten vil bidra til at flere rimelige boliger kan leies ut.

Betegnende for det massive regelverket som møter potensielle utleiere er at SINTEF byggforsk i sin ellers fortreffelige publikasjon "ekstra bolig i huset ser seg nødt til å bruke 108 sider på å beskrive fremgangsmåten for å etablere utleiedel i egen bolig.

Ideelt sett burde reglene være så enkle at den enkelte huseier selv kunne se om boligen oppfyller noen minstekrav for utleie og at boligen kunne godkjennes ved en enkel innmelding til kommunen.

Stort press i boligmarkedet bidrar til økning i priser og at useriøse aktører lettere kan operere. Spesielt stort er presset på høsten når mange nye studenter skal ha bolig. Det er kort tid til studiestart i Kristiansand og boligmangel blant studenter er også et problem her. Samtidig presser dette prisene opp også for andre på leiemarkedet, den beste løsningen ville være flere boliger på markedet.

Venstre fremmet forslag om forenkling av reglene for utleieenhet i egen bolig på Stortinget i vårsesjonen. Forslaget fikk støtte fra de andre opposisjonspartiene, men ble stemt ned av regjeringspartiene. Ved neste korsvei er det å håpe at stortingsflertallet forstår at det beste tiltaket for å få flere utleieboliger er å gjøre det lettere å leie ut.

• Du kan også lese og diskutere innlegget på www.fvn.no
(#ABO)

Jan Kenneth Stavenes
Leder i Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**