Detaljreguleringsplan for Hasalen

Rådmannen foresår overfor formannskapet i Risør at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Hasalen i samsvar med saksframleggets vurderinger og i.h.t. plan- og bygningslovens § 12-3, jmf. § 12-8. Reguleringsplan utarbeides av Risør kommune. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne de økonomiske rammene for planarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Skisse for leilighetsbygg i Hasalen

Skisse for leilighetsbygg i Hasalen
Foto: Arkitekt

Hovedformålet med planarbeidet skal være å tilrettelegge for leiligheter for fastboende.

Det skal utarbeides nødvendig dokumentasjon i.h.t. kap. 4 i plan- og bygningsloven. Det skal tidlig i prosessen avklares om området er egnet for utbygging m.h.t. geotekniske forhold heter det videre i rådmannens innstilling.

Saken ble behandlet av formannskapet 16.8.2012 og Stian Lund stilte spørsmål om regler og rutiner for salg av offentlig grunn – bla. med tanke på at det tidligere var interessenter som ikke hadde mottatt svar fra kommunen.

Uriktig informasjon fra Rødt
Under behandlingen pekte Rødts representant Thygesen at en tidligere søknad om utbygging i Hasalen ikke var godt mottatt av fylket, som var riksantikvarens representant.

Uttalelsen fikk Stian Lund (V) til å kommentere at han faktisk ikke kunne huske at saken var behandlet tidligere slik Thygesen hevdet. Thygesen viste da til at bystyret tidligere hadde fattet et vedtak i saken.

Plansjef Sveinung Jørundland ble deretter konsultert og han ga Stian Lund (V) rett og bekreftet at den gamle søknaden var utsatt og således ikke var politisk behandlet i bystyret og derav heller ikke var behandlet av av Fylket slik Thygesen hevdet.

Jeg synes det er svært uheldig at varaordføreren kommer med uriktige påstander og på den måten prøver å gi sine politiske synspunkter feilaktiv legitimitet, sier Stian Lund (V) i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**