Vi skulle gjort som koalisjonen sa

Erkjennelsen kom da plansjef Sveinung Jørundland kommenterte spørsmål om vann og avløp til Hødnebø og Gjernes. Det er ikke hverdagskost at plansjefen gir så klar tilbakemelding om at i etterpåklokskapens lys burde administrasjon fulgt opp politiske vedtak langt tidligere – da hadde vann og avløp vært på plass forlengst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Miljø er en viktig bærebjelke for Risør Venstre og spørsmål om etablering av vann og avløp er derfor et prioritert område bl.a. Stian Lund følger opp i miljø og teknisk komité

Miljø er en viktig bærebjelke for Risør Venstre og spørsmål om etablering av vann og avløp er derfor et prioritert område bl.a. Stian Lund følger opp i miljø og teknisk komité
Foto: Jan Einar Henriksen

Erkjennelsen må ha vært som musikk i Harald A. Eriksen (H) og Stian Lunds (V) ører, for de to har virkelig stått på for å sikre miljøet og skaffe vann og avløp til ytre deler av Risør.

Det var tider hvor vi klart følte at administrasjon var i utakt med koalisjonen og våre politiske vedtak i forrige bystyreperiode, og en så klar erkjennelse fra plansjefen er jo en bekreftelse på at vi hadde rett, men det blir ikke bedre miljø av det i de aktuelle områdene.

Samtidig er det jo greit at vi får en “oppreisning” fra plansjefens side, og som viser innbyggerne at vi var på rett vei og at mye av støyen som preget det politiske miljø i forrige periode ikke kom fra vår side, men fra mindretallet som brukte teknikken som et middel for å skape et negativt bilde av koalisjonen, sier Stian Lund (V) i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**