Omrokkering i styret: Tore Hogstad leder lokallaget

Styre i Røyken Venstre har foretatt en omrokkering. Sittende lokallagsleder Lasse Thue har bedt om avlastning. Tore Hogstad tar derfor over som fungerende leder frem til årsmøtet, mens Ellen Lysne rykker opp som fungerende nestleder for lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tore Hogstad

Foto: Tom-Roger Stensberg

Tore Hogstad har vært med i Røyken Venstres styre i en rekke år og har frem til nå vært nestleder for laget. Han har lang erfaring både fra organisatorisk og politisk arbeid i partiet, sitter blant annet i helse- og omsorgsutvalget, er vara til kommunestyret og har også sittet i fylkesstyret til Buskerud Venstre en periode.

– Røyken Venstre går nå inn i et spesielt krevende og spennende år. Vi skal klare å få vår stortingskandidat Rebekka Borsch valgt inn på Stortinget. Vi skal bygge et enda større lag og samtidig gå i gang med valgkampen, dessuten skal vi løfte flere politiske saker lokalt. Da er det lurt å fordele oppgavene på flere skuldre. Lasse gjør en utmerket jobb som kommunestyrerepresentant og leder av kulturutvalget, og når han ber om avlastning rundt lokallagslederjobben, trer jeg gjerne inn som fungerende leder for laget, sier den nye lokallagslederen Tore Hogstad.

Den nybakte nestlederen Ellen Lysne har ikke vært med i Røyken V like lenge som Tore Hogstad, men også hun har markert seg allerede både som debattant og som nestleder av oppvekstutvalget.

Lasse Thue fortsetter i styret, nå som styremedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**