Vellykket Arendalsuke

Denne uken har store deler av det politiske miljøet i Norge vært samlet i Arendal, sammen med sentrale aktører i organisasjons- og næringslivet. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen, mener arrangementet har vært svært vellykket, og håper det vil bli videreført og videreutviklet i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Elvestuen har deltatt i debatter om energisparing, bærekraftig industri og lavutslippssamfunnet. – Arendalsuka har vært en god anledning til å diskutere viktige problemstillinger i en mer reflekterende og konstruktiv tone enn man vanligvis klarer i TV-sendte politikerdebatter, sier Elvestuen, som blant annet fremhevet Oslos satsning på utfasing av oljefyring som et eksempel på hvordan lokale tiltak kan ligge i forkant av nasjonal politikk.

– I Oslo har vi prioritert å gi privatpersoner incentiver til å skifte ut fossil oppvarming, samtidig som kommunen har erstattet oljefyring i bygg vi eier selv med fjernvarme og andre, mer klimavennlige løsninger. I fremtiden ønsker vi også å få mulighet til å innføre en lokal avgift på fyringsolje, sier Elvestuen. Han konkluderer med at Arendalsuka har potensiale til å utvikle seg til en like relevant og spennende politisk arena som dens modell i Sverige, Almedalsveckan.

– At debattene jeg deltok i ga rom for en løsningsorientert meningutveksling, og at deltagerne kom fra flere hold enn bare det politiske, er noe jeg satte stor pris på, og jeg gleder meg allerede til å åpne valgkampen på Sørlandet til neste år, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**