Mandagsmøte 20. august

Mandag starter vi igjen opp etter sommeren, og det kalles inn til semesterets første gruppemøte! Kommende ukes møter i formannskapet og byutviklingsstyret står på dagsorden. I tillegg vil vi bruke litt av tiden til å legge gode planer for de kommende månedene. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra formannskapets agenda vil følgende saker drøftes spesielt:
– Ytelser til pårørende som utfører omfattende omsorg og pleie
– Driftskonsept for Jägersberg gård – rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige

Fra byutviklingsstyrets agenda er dette blant sakene vi vil diskutere:
– Utbedring av gangvei mellom Leirdalen og Høietun
– Nye fartsdumper 2012
– Kuholmsveien 80 – transformasjon fra 4 eneboliger til 35 leiligheter

I tillegg vil vi snakke litt om arbeidet det kommende halvåret – og se på møteplan for høsten.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda, når møtet nærmer seg.

Håper å se mange av dere på mandag – i Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**