Uakseptable og unødvendige utslipp fra fergene i Kristiansand

Venstre krever at fergene i Kristiansand umiddelbart kobler seg til landstrøm når de ligger ved kai. Venstre anbefaler også at fergene som anløper Kristiansand bygges om til LNG-drift for å møte FNs nye utslippskrav fra 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fergene som ligger i Kristiansand produserer strøm under landligge ved hjelp av oljeaggregat. Resultatet er at unødvendig store mengder svovel og nitrogenoksyd pumpes ut i lufta over Kristiansand hver eneste natt mens skipene ligger til kai.

Color Line skorstein røyk Kristiansand havn

FN har vedtatt at skipsfarten ikke kan bruke tungolje etter 2015. I dag kjører 2 tankbiler pr døgn mellom Oslo og Kristiansand for å frakte tungolje til SUPERSPEED 1. Tungolje (Heavy Fuel Oil) er et av de mest grisete brennstoff som finnes, og er i praksis rester av destillasjonsprosessen av råolje. Kristiansand Havn har lagt til rette for at fergene kan koble seg til landstrøm mens de ligger ved kai. Det samme har havnevesenet i Oslo gjort. Der kobler Color Lines ferger seg til landstrøm for å verne om miljøet i hovedstaden. Men i Kristiansand ligger altså havnevesenets strømkabler ubenyttet på fergeleiene. Fergerederiene velger heller å produsere sin egen strøm under landligge ved hjelp av miljøskadelige oljeaggregat.

Venstre krever at fergene i Kristiansand umiddelbart blir tilkoblet strømnettet som er klargjort i havna. Av hensyn til klimaet, og i respekt for helsen til byens befolkning!

I stedet for å møte de nye strenge utslippskravene til FN ved å ta i bruk LNG har Color Line signalisert at de vil velge den dårlige løsningen ved å rense avgassene, og fortsette med å brenne tungolje. Dette til tross for at da SUPERSPEED 1 ble bygget, skrøt Color Line av at skipet var miljøvennlig — og var forberedt for drift på LNG (naturgass). Det Norske Veritas har påvist at Color Lines løsning innebærer betydelig mer lokalt utslipp av nitrogenoksyd og uønskede partikler i lufta, sammenlignet med hva en LNG-løsning vil medføre.

Dessuten er det i dag ingen regler eller systemer for å ta hånd om avfallsstoffene fra renseanlegget (scrubber) som Color Line nå planlegger å satse på. Miljøhensyn tilsier at disse avfallsstoffene (bl.a. partikler og svovelsyre) bør leveres i land, og ikke slippes ut i våre fjorder og kystfarvann.

Kristiansand havn bør heller satse på å delta i utviklingen av fremtidens forsyningsnett for LNG naturgass til skipsfarten. Med havnas beliggenhet ved innløpet til Skagerrak, Kattegat og Østersjøen vil det være et stort potensial for slik infrastruktur. Disse havområdene er av FN definert som spesielt sårbare farvann som det vil stilles meget strenge miljøkrav til i fremtiden.

Fjordline har allerede besluttet at deres nye ferger skal gå på LNG, av hensyn til miljøet. Det har Color Line også gjort for den nye fergen som skal betjene Sandefjord og Strømstad. Color Line uttaler her at “fordi de seiler på 2 havner som ligger midt i byer” (altså Strømstad og Sandefjord) – så vil den nye fergen deres der gå på det mest miljøvennlige drivstoffet: LNG.

Slike miljøhensyn bør også tas for fergene som har faste anløp til Kristiansand havn!

Stein Inge Dahn
Fylkestingsrepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**