Thygesen-tull og villedning om Holmen

Varaordfører Knut Henning Thygesen fra Rødt har tatt partikollega Harald Berntsens ord på alvor om å “fortsette å legge ut snubletråder” vedrørende Holmenutbyggingen. Det er kanskje ikke annet å vente, men i anstendighetens navn kunne han ha dempet villedningen noe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Et klart politisk flertall med representanter fra alle politiske partier stemte for Holmenutbyggingen!

Et klart politisk flertall med representanter fra alle politiske partier stemte for Holmenutbyggingen!
Foto: Utbygger

Vi skal ikke kjede leserne ved å redegjøre uttømmende for varaordførerens stadige omkamper og villedende innspill. Likevel må vi i denne saken få lov til å minne om et par forhold.

Holmenutbyggingen har, som Riksantikvaren har understreket, ingen nasjonal verdi som kulturminne. Dette i motsetning til det Thygesen gir inntrykk av. Det som var av kulturminner på Holmen ble sprengt bort eller flyttet til museumet i Arendal (nå AAKS) tidlig på 70-tallet!

Derimot har selvsagt Holmen stor verdi for Risør-samfunnet – både for oss som bor her fast og for våre gjester. Derfor er vi glade for at Holmenutbyggingen har fått bred oppslutning i bystyret, over flere perioder. Og det etter lange, demokratiske prosesser. Utbyggingene på Holmen – og i Flisvika – vil ha stor betydning og være vitaliserende for Risør-samfunnet.

At halve bystyregruppa til Rødt stemte for reguleringsplanen på Holmen – inklusive flate tak – unnlater Thygesen å nevne. At 75% av Rødts bystyrerepresentanter – tre av fire – stemte for reguleringsplanen i Flisvika, er han også taus om. Nå er hans fokus, kritikk i kjent Rødt-stil av den øvrige delen av flertallet som liksom ikke har lyttet til folkemeningen.

Thygesen må få lov til å angre. Men av hensyn til utbygger som innretter seg etter bystyrevedtak, og av respekt for et stort bystyreflertall, ja, av hensyn til Risørs omdømme, burde varaordføreren holdt sine vrangbilder for seg selv.

Stian Lund, bystyremedlem for Risør Venstre og Jan Einar Henriksen, medlem Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**