Venstre på lyttepost

Lørdag arrangerte Kristiansand Venstre lyttepost i Markens. Der spurte vi folk i byen hva de mener er de viktigste politiske sakene i kommunen. Vi fikk mange gode innspill som vi vil ta med oss videre i det politiske arbeidet. Samme lørdag stilte også Venstre opp i paraden til Skeive Sørlandsdager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lyttepost er Venstres forsøk på å invitere innbyggerne i Kristiansand til å komme med innspill til det politiske arbeidet i kommunen. De fleste er vant til at politikerne står på stand i valgkampen, og stort sett med den hensikt å fortelle hva vi mener og hva vi vil. Nå gjør vi det omvendt! Lyttepost ser ut som en stand, men det viktigste er ikke vårt budskap, men ditt budskap! Og det arrangeres uavhengig av om det er valgkamp eller ikke!

Vi spør: Hva er viktig for deg?

Her er noen av innspillene vi fikk på lytteposten 25. august:

• Ballbinger bør ha belysning også etter kl. 19.00
• Bedre fritidstilbud utenom idrett og kirke
• Skolen er viktigst. Lærere må ha mer kompetanse
• Skolen bør være leksefri. Heller lengre skoledag
• Vi må lære av 22. juli og forbedre beredskapen i samfunnet
• Veldig mye er også bra i det norske samfunnet
• Ta vare på blomsterbyen

Lyttepost Kristiansand Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**