Gasmanns verden

I et leserinnlegg 21.august underholder Tom Gasmann igjen leserne med sine synspunkter. Det ubehagelige i innlegget er et sammensurium av egne påstander brukt i et personangrep på en Venstrepolitiker som gjør en svært god jobb på vegne av partiet, skriver Tore Hogstad, leder i Røyken Venstre, i RHA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tore Hogstad

Foto: Privat

Gasmann åpner med å kritisere Rebekka Borsch for å ha «skiftet mening» når det gjelder klimaforliket. Jeg vil da få opplyse Tom Gasmann om at regjeringens klimamelding og det senere oppnådde klimaforliket er to forskjellige dokumenter. Venstre ville gjerne hatt et bedre klimaforlik, men det som er oppnådd er i alle fall bedre enn regjeringens klimamelding.

Markering for “undergangen”?
Gasmanns syn på Røykens økonomi er velkjent, og jeg regner med at han neste år planlegger en 10-årsmarkering, da det som i hans øyne var «undergangen» fant sted i 2003. Venstre i Røyken er stolt over å ha deltatt i en fornying av bl.a. skolebygg, at vi har modernisert og fornyet kommunens helsevesen, fått en mer miljøvennlig og effektiv kommune osv.

Rebekka Borsch og Venstre ønsker en bedre overføringsmodell fra regjeringens side når de stadig pålegger kommunene flere oppgaver. Dagens situasjon har over tid ført til at kommunenes budsjetter ikke er i samsvar med oppgavene. Stortingskandidaten mangler altså ikke kunnskap om kommunens økonomi, men både hun og Venstre har for lenge siden kommet til den erkjennelse at statlige pålegg gjerne burde følges av tilstrekkelige midler. Svært mange av disse påleggene har kommet etter 2003.

Dropp personagrepene
Så til sakens kjerne. Tom Gasmann siterer seg selv og er overrasket over å bli oppringt av en VG-journalist? Overrasket — etter å ha hatt et innlegg på trykk der han angriper en lokalpolitiker for ikke å være “norsk nok”? Rebekka Borsch er enstemmig valgt til Buskerud Venstres stortingskandidat, og hennes innlegg i aviser, radio og TV er på vegne av Venstre. At Tom Gasmann og Venstre er uenige burde ikke overraske noen, men hans utidige personangrep kan nesten virke som om de baserer seg på det faktum at Rebekka Borsch uttaler seg til tross for at hun er ung, kvinne og ikke født og oppvokst i Norge (fortrinnsvis i Røyken). Tom Gasmann, dropp disse personangrepene nå – de tjener ingen hensikt. Rebekka Borsch kommer til å gjøre en svært god jobb for Buskerud og Røyken når hun blir valgt inn på Stortinget neste år.

Tore Hogstad
Leder Røyken Venstre

Tore Hogstad

Foto: Privat

Tore Hogstad

Foto: Privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**