Flere barn på venteliste – en konsekvens av AP og Rødts barnehagepolitikk

Det er nesten utrolig at vi i Risør har flere barn som ikke får barnehageplass samtidig som eierne av den private barnehagen på Frydendal sitter med nye lokaler og kapasitet til å løse dagens barnehageproblem uten å få nødvendig aksept av dagens bystyreflertall sier en hoderystende Willy Thorsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Ordføreren bør fremme en sak utenom saksliste og få bystyrets samtykke til å behandle barnehagesaken slik at vi løser problemet med 9 barn som ikke får barnehageplass. Løsning = gi den private barnehagen økte rammer for opptak slik de tidligere søkte om! Resultat = problemet er løst!

Ordføreren bør fremme en sak utenom saksliste og få bystyrets samtykke til å behandle barnehagesaken slik at vi løser problemet med 9 barn som ikke får barnehageplass. Løsning = gi den private barnehagen økte rammer for opptak slik de tidligere søkte om! Resultat = problemet er løst!
Foto: Jan Kløvstad

Jeg får besøk av fortvilte næringsdrivende som sier at nå må vi politikere få gjort noe med barnehagene, sier Willy Thorsen (V), men hva kan vi i opposisjon gjøre så lenge bystyrets flertall med AP og Rødt ikke ønsker å øke rammene for den privatdrevne barnehagen på Frydendal.

Enkelt å løse saken

Dagens posisjon med ordføreren i spissen kunne enkelt løse den prekære barnehagesituasjonen ved å økte rammer for den private barnehagen på Frydendal – arealet er der – lokalene er der – barnehagen ønsker det – det er 14 dager mellom formannskap og bystyremøte og da burde ordføreren ha god tid til å fremme et forslag til løsning og som bystyret kunne ha sluttet seg til.

Spørsmålet er – ønsker AP og Rødt en løsning?

Når varaordføreren fremmer interpellasjon om barnehagedekningen virker det nesten som om han ikke skjønner at dette er et resultat av AP og Rødts egne politiske vedtak – det er nesten utrolig sier Willy Thorsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**