Bystyret vedtok å endre forskrift om redusert konsesjonsgrense

Ikke uventet ble det omsider fremmet sak for Risør Bystyre om endring av forskrift om redusert konsesjonsgrense i Risør etterat det kom eksempler på kjøp av eiendom bl.a. i det nye boligfeltet på Krana/Lindalen og hvor kjøper tilsynelatende ikke hadde til hensikt å bosette seg fast!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Private næringsdrivende må ha forutsigbare rammer påpekte Stian Lund (V)

Private næringsdrivende må ha forutsigbare rammer påpekte Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg er enig i at vi må regler som fungerer så lenge vi har valgt å ha redusert konsesjonsgrense i Risør sier Stian Lund (V). Samtidig synes jeg det er problematisk dersom bystyret nå vedtar å endre forutsetninger i de allerede vedtatte og godkjente private reguleringsplaner, mens det er helt ok for de kommunale reguleringsplanene i Risør la han til.

Med det som utgangspunkt fremmet Stian Lund (V) forslag om at endringen av forskrift for redusert konsesjonsgrense i Risør ikke skulle gjøres gjeldende for de allerede vedtatte og godkjente private reguleringsplanene som finnes rundt om i kommunen.

Forslaget falt imidlertid med 17 mot 12 stemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**