Styre- og gruppemøte kl. 19:30 Gamle posthuset på Hovtun

Velkommen til styre- og gruppemøte på Gamle posthuset på Hovtun mandag 10. september klokken 19:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saksliste

SAK 11/12 Innkalling og referat

SAK 12/12 Årsmøte i Hurum Venstre
Røyken har bestemt seg for å avholde årsmøtet 12. januar 2013. Skal vi avholde felles årsmøte med Røyken og Lier?

SAK 13/12 Saker til kommunestyremøtet tirsdag 18. september

SAK 14/12 Temamøter

SAK 15/12 Pressestafett

SAK 16/12 Eventuelt

Hurum Venstre logo

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**