Godt jobbet — men arbeidet stanser ikke her!

Sikring av Askøybroen mot ytterligere selvmordsforsøk ser i dag ut til å bli en realitet, etter det som jeg vil pårope meg er et utrolig folkeengasjement uten sidestykke i Askøy kommunes historie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Daniel Gunnarsen

Foto: Daniel Gunnarsen

Mange mennesker i alle aldre deltok i en aksjon ved navn "hand-i-hand for livet" forrige Torsdag, 30.08.12. Mennesker på tross av bosted, politisk tilknytning, kulturell bakgrunn, sosioøkonomisk status, osv., var samlet for å vise støtte til de mange pårørende og for å sende et sterkt signal til myndighetene om man ikke har flere liv å miste. I etterkant av markeringen kan denne folkeaksjonen, drevet frem av ildsjeler, kalles en stor suksess som både fikk lokal, fylkes og nasjonal medieoppmerksomhet. Som et resultat av folkeaksjonen vil liv bli spart og sikring av Askøybroen har blitt en politisk prioritet.

Når Askøy Venstre tok initiativet til sikring av Askøybroen i utvalget for oppvekst og levekår den 27.mars tidligere i år, så det politiske aspektet veldig annerledes ut. På den tiden var sikring av Askøybroen et tema som man ikke helt visste hvordan man skulle ta for seg, noe som holdt tilbake både den politiske og administrative prosessen.
Det er ikke alltid lett å være politiker når ens sak ikke er en prioritering på det politiske plan. Men, takket være kompetente ildsjeler, har nå sikring av Askøybroen blitt en prioritering både i Askøy politikken, så vel som i fylkespolitikken. Jeg kan med hånden på hjertet si at uten de frivillige ildsjelene hadde nok dessverre flere liv gått tapt i år som følger av en usikret bro. Så, tusen takk til alle de som har engasjert seg i saken og som deltok på forrige ukes aksjon og som fortsetter å engasjere seg!

Men, — arbeidet stanser ikke her. Sikring av Askøybroen mot ytterligere selvmordsforsøk er en ting, men i denne saken trenger man også å forplikte seg til å bedre og prioritere psykisk helsevern i tiden som kommer. I utvalget for oppvekst og levekår før sommeren, stilte Askøy Venstres representant, Marit Helen Leirheim, seg bak rådmannens forslag om å se på muligheten om å opprette en ny helsesøsterstilling så fort som mulig, og for ikke så lenge siden fant rådmannen midlene til å opprette en slik stilling. Dette er et steg i riktig retning, men man har fortsatt en lang vei igjen å gå.
Mange gamle så vel som unge sliter psykisk, så en satsing på bedre psykisk helsevern må ses i fra et helhetlig forebyggende og behandlende standpunkt. Askøy Venstre ønsker at vi alle skal kunne leve i en god kommune, og da må vi bevilge mer midler til psykisk helsevern — husk tross alt; å ta vare på det psykiske er like viktig som å ta vare på det fysiske.

Mvh
Daniel Gunnarsen
Leder, Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**