Programmet: Førsteutkastet er klart

Programkomiteen har i dag lagt frem sitt førsteutkastet til stortingsvalgprogram for neste fireårsperiode. Forslaget legges nå ut på høring i organisasjonen, før komiteen legger frem sitt endelige utkast til behandling på landsmøtet i 2013. Kristiansand Venstre setter av et eget møte til programarbeid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guri Melby

Programkomiteen ledes av sentralstyremedlem Guri Melby, og Kristiansand Venstres Eva Kvelland er en av de totalt tolv medlemmene som i dag har lagt frem sitt førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram. Forslaget i sin helhet kan du laste ned og lese her. Utkastet skal nå på høring i organisasjonen, før komiteen jobber videre frem til et endelig utkast som skal behandles og vedtas på landsmøtet våren 2013.

Også i Kristiansand Venstre setter vi programarbeidet på dagsorden, og 8. oktober inviterer vi til medlemsmøte. Programkomitémedlem Eva Kvelland vil innlede, og vi vil sammen drøfte viktige saker i programmet og foreslå mulige endringer og forbedringer. Alle er velkomne, og det er mulig å melde seg via dette Facebook-arrangementet.

• Les programmet i sin helhet her (pdf).

I programmet videreføres Venstres fire profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Komiteen legger opp til store satsinger:

Ta steget over i kunnskapsøkonomien.
Et lærerløft for etterutdanning, kvalitet og kompetanse i skolen.
En forskningssatsing som plasserer Norge blant Europas beste.

Gjennomføre en miljø- og energireform som innfrir klimamålene.
Omlegging til fornybar energibruk og satsing på fornybar energinæring.
Storstilt utbygging av kollektiv, Intercity og samferdsel.

Skape grobunn for vekst og velferd.
Legge til rette for flere gründere og nye bedrifter.
Bedre forhold for norske, private eiere.

Sette folk først i velferdsstaten.
Redusere fattigdom blant barn.
En ny boligpolitikk.

Informasjon om programarbeidet finner du her, og komiteens medlemmer finner du en oversikt over her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**