Venstre ber rådmannen vurdere frys av nybygg i vernesonen

Mange uttrykker mistillit til verneplanen i Drøbak og hvordan den praktiseres. Venstres Nicolay Corneliussen ber rådmannen sette fortgang i arbeidet med revisjon av planen, og vil ha en vurdering av hvordan vi kan fryse nybygg i vernesonen til ny plan er vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Både verneforeningen og andre har den senere tid vært opptatt av om vernehensynene ivaretas i tilstrekkelig grad i Drøbak sentrum. Venstre ser at det er viktig med en god prosess for å avklare konflikttemaene politisk, gjenreise tilliten til vernesonen og få en tydeligere forståelse av hva som er lov og ikke lov.

Nicolay Corneliussen tok derfor opp under eventuelt i møtet i utvalg for miljø- plan og byggesak 3.9.2012 at det er viktig å prioritere arbeidet med å få en ny verneplan på plass. Både de som har eiendom i sentrum og de som er opptatt av bymiljøet er tjent med at situasjonen blir avklart.

Nicolay Corneliussen

Foto: Ivar Ruud Eide

-Vi ba Rådmannen sette fortgang i arbeidet med å revidere reguleringsplan for antikvarisk spesialområde – verneplanen – sier Corneliussen.

Når en slik plan er i vente mener Venstre det er fornuftig å avvente oppstart av ytterligere prosjekter mens det arbeides med planen, slik at nye prosjekter kan planlegges innenfor den nye planens rammer.

-Jeg ba Rådmannen til neste utvalgsmøte om å legge frem en vurdering av mulige tiltak for en frys av nybygg/nye reguleringsplaner i vernesonen inntil verneplanen er revidert, sier Corneliussen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**