Arbeidet i gang med Stortingsprogrammet

Lørenskog Venstre er nå i gang med programutkastet, og inviterer medlemmer og lørenskauinger til å komme med innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Arbeidet med Stortingsprogrammet 2013-2017 er i gang.

Arbeidet med Stortingsprogrammet 2013-2017 er i gang.
Foto: Sesseng

Programkomiteen i Venstre har lagt fram førsteutkastet til nytt Stortingsprogram for perioden 2013-2017, og dette er nå til høring i partiet. Har du lyst til å sette ditt preg på Venstres visjoner og mål for de neste årene? Da er det nå du skal engasjere deg!

Fristen for å komme med endringsforslag er satt til 1. november 2012.
Det er laget et eget nettskjema for å levere slike endringsforslag. Det finner du på www.venstre.no/program2013. Programkomiteen anbefaler sterkt at dette skjemaet benyttes. Det letter komiteens arbeid betydelig, og øker sannsynligheten for at innspillet tas hensyn til. Vi anbefaler også med samme begrunnelse at alle medlemmer går veien om lokallag og evt. fylkeslag for å samle støtte for sine forslag. Den sentralte programkomiteen i Venstre leverer endelig forslag til Stortingsprogram i desember i år.

BAKGRUNNSINFO TIL PROGRAMUTKASTET:
Førsteutkastet til program er omfattende. Et stortingsprogram skal være et arbeidsdokument for den kommende stortingsgruppa. Men det skal også være et verktøy for kandidater, tillitsvalgte og valgkampaktivister på stand. Komiteen har ikke hatt som mål å lage et kort program, men et program som omhandler de fleste politikkområder.
Komiteen har lagt vekt på å videreføre Venstres profilområder:
Skole, miljø, småbedrifter og velferd.

Hovedprosjektene og valgkampbudskapet blir presentert i egne brosjyrer og materiell.

Alternativ og dissenser
På noen områder har komiteen ikke kommet til enighet. I slike tilfeller er alternativene listet opp, eller ett eller flere medlemmer har tatt ut dissens. Komiteen imøteser gjerne organisasjonens syn på disse spørsmålene, men oppfordrer til å gi konkrete innspill også på resten av dokumentet.

Tidligere innspill til arbeidet
Den sentrale programkomiteen har fått inn flere hundre innspill til førsteutkastet, og disse innspillene har vært til stor nytte for å lage et bredt og mangfoldig program. Ikke alle vil finne sitt innspill igjen i programmet. Det kan skyldes uenighet eller uklarhet, men vi skal være ærlige og innrømme at komiteen i løpet av sommeren rett og slett ikke hadde tilstrekkelig tid til å diskutere alle de innspillene den mottok. En del av disse vil man derfor komme tilbake til i løpet av høsten.

Møter utover høsten
Mange fylkeslag vil ha møter og arrangementer i løpet av de neste to månedene for å sette organisasjonen i gang med produksjon av forslag til programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**