Medlemsmøte om Venstres nye stortingsvalgprogram

Programkomiteen har lagt fram førsteutkastetet til stortingsvalgprogram for neste fireårsperiode. Forslaget legges nå ut på høring i organisasjonen, før komiteen legger frem sitt endelige utkast til behandling på landsmøtet i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Programkomiteen har lagt fram førsteutkastetet til stortingsvalgprogram for neste fireårsperiode. Forslaget legges nå ut på høring i organisasjonen, før komiteen legger frem sitt endelige utkast til behandling på landsmøtet i 2013.

Venstre i Lillesand vil være med på å forme det endelige programmet, og derfor innkaller vi til medlemsmøte 26. september.

Strandgata 10 i Lillesand

Strandgata 10 i Lillesand
Foto: facebook.com/strandgata10

Tid: Onsdag 26. september, kl 18:30
Sted: Stuene i Strandgata 10

Forslaget i sin helhet kan du laste ned og lese her. Utkastet skal nå på høring i organisasjonen, før komiteen jobber videre frem til et endelig utkast som skal behandles og vedtas på landsmøtet våren 2013. Petter N. Toldnæs vil innlede, og så blir det diskusjon og endringsforslag i etterkant.

Les programmet i sin helhet her (pdf).

I programmet videreføres Venstres fire profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Komiteen legger opp til store satsinger:

Ta steget over i kunnskapsøkonomien.
Et lærerløft for etterutdanning, kvalitet og kompetanse i skolen.
En forskningssatsing som plasserer Norge blant Europas beste.

Gjennomføre en miljø- og energireform som innfrir klimamålene.
Omlegging til fornybar energibruk og satsing på fornybar energinæring.
Storstilt utbygging av kollektiv, Intercity og samferdsel.

Skape grobunn for vekst og velferd.
Legge til rette for flere gründere og nye bedrifter.
Bedre forhold for norske, private eiere.

Sette folk først i velferdsstaten.
Redusere fattigdom blant barn.
En ny boligpolitikk.

Sees vi?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**