Skolekampanjen igang i Oslo!

Julianne Ferskaug, bystyrerepresentant for Venstre og fast medlem i komite for kultur og utdanning, har allerede gjennomført fire skolebesøk i Oslo denne høsten. – Det er spennende og lærerikt å besøke skolene. Vi får et helt annet inntrykk av hvordan skolehverdagen egentlig er, enn ved å lese rapporter og tall fra Utdanningsetaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tirsdag besøkte hun Tøyen skole i bydel Gamle Oslo. Med på møtet var Gøril Bjerkhol Havro, vararepresentant til bydelsutvalget i Gamle Oslo og Helene Z. Skulstad som sitter i komite for oppvekst, kultur og næring i bydelen og i tillegg er kjent med skolen som vara til driftsstyret.

 - Vi jobber med skole på alle politiske nivåer, i bydelsutvalg, i bystyret og på stortinget, sier Julianne Ferskaug.

– Vi jobber med skole på alle politiske nivåer, i bydelsutvalg, i bystyret og på stortinget, sier Julianne Ferskaug.

På skolen fikk de treffe rektor Grethe Heen og resten av skoleledelsen. Over kaffe og småkaker på rektors kontor gikk praten om løst og fast.
– Skolene i Oslo står overfor mange forskjellige utfordringer og det var spesielt interessant å få høre om utfordringene på Tøyen skole knyttet til demografien i området og hvilke innspill skoleledelsen hadde for å kunne gjøre en bedre jobb for elevene sine, smiler Ferskaug. – Det er mye vi skal spille videre på, både med spørsmål i bydelsutvalget i Gamle Oslo, til bystyret og innspill til programmet. Vi jobber med skole på alle politiske nivåer.

– Å kunne utgjøre en forskjell for barna som går på Tøyen er inspirerende og motiverende, forteller Skulstad, som etter møtet på Tøyen skole har forberedt flere spørsmål til bydelsdirektøren. – Møtet var en flott anledning til å bli kjent med nabolaget fra en ny synsvinkel. – På besøket spurte vi også om de hadde innspill til andre vi burde snakke med i bydelen. Det var nyttig. Nå har vi en liste med mennesker som er viktige ressurser i bydelen.

Har dere tips til andre lag i Venstre?
– Les deg litt opp om skolen før du drar på møtet, og skriv ned to-tre spørsmål du har lyst til å stille.
– Det var veldig nyttig å være flere på møtet, det ga en friere dialog med skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**