Kommunen har en plan for Langedalstjønna

Langedalstjønna er en viktig grønn lunge som blir brukt flittig av kommunens befolkning til rekreasjon, og tidligere var den også et godt fiskevann. For 25 år siden ble tjønna lagt øde på grunn utbygging i sulfidholdig fjell. I bystyret spurte Petter Toldnæs ( V ) om hvilke planer kommunen har for Langedalstjønna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Senest i 2007 var det et større kalkingsprosjekt, men Venstre har blitt kontakt av flere som er spent på hvor langt en har kommet med restitueringsarbeidet. I svaret fra kommunen blir det bekreftet at det ikke er satt i verk spesielle tiltak for Langedalstjønna, men vannet er nå med i en felles plan for alle vannkilder i kommunen.

– Norge har innført EUs vanndirektiv. Dette medfører at det skal arbeides for at alle vannkilder kan klassifiseres med “god økologisk status”. Det pågår et arbeid med å lage vannforvaltningsplan for Tovaldselva vannforvaltningsområde, som omfatter Lillesand kommune. Som følge av at det er pågående utslipp til vannet som er giftig for vannlevende organismer, vil kommunen være ansvarlig for å arbeide for å forbedre vannkvaliteten til et akseptabelt nivå.

– Langedalstjenna vurderes å være et av kommunens viktigste friluftsområder knyttet til ferskvann, og er i dag et mye brukt friluftslivsområde som er spesielt mye brukt til bading om sommeren. Det er følgelig et stort potensial for økt tilrettelegging for fiske og friluftsliv i tjenna, som bør vektlegges når kommunens skal prioritere forbedrende tiltak for vassdrag i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**