Munch-rapporter offentliggjort

I dag ble rapportene om alternativene for museum for Munch- og Stenersensamlingene offentliggjort

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Munchutredning, samlet fremstilling

Foto: Kulturbyggene i Bjørvika/OPAK

I dag ble rapportene om alternativene for museum for Munch- og Stenersensamlingene offentliggjort av Oslo kommune. De er nå overlevert byrådsavdeling for kultur og næring. Rapportene finner du her.

– Vi skal nå gjennomgå rapportene nøye og kvalitetssikre dem, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

De ulike rapportene vil danne grunnlag for en sak til bystyret noe senere i høst. Da håper byråden at bystyret har den informasjonen de trenger for å fatte en endelig beslutning om Munch-musuem.

Alternativvurderingene viser at det vil gå 9-10 år før et Munch-museum på Tullinløkka eller et Munch- og Stenersenmuseum på Tøyen kan stå klart. Prislappen kan bli et sted mellom 1,5 til 1,75 milliarder kroner. I dagens presentasjon presiserte Gunnar Leganger i Kulturbyggene i Bjørvika (KIB), som er ansvarlig etat for rapportene, at verken tids- eller kostnadsestimater er kvalitetssikret, slik at dette kun må sees som foreløpige vurderinger.

Byråden sier at rapportene virker solide. – Det viktigste for meg er at vi får bygget et nytt Munch-museum med den kvaliteten kunsten fortjener, til riktig tid og riktig pris, avslutter Bjercke.

Også Venstres gruppeleder, Toril Berge, har begynt å se på rapporten som er offentliggjort.
– Rapporten virker grundig og interessant, og vi må bruke litt tid på å lese den. Likevel ser jeg allerede nå at rapporten underbygger Venstre klare standpunkt om at det er Bjørvika og Lambda som er førstevalget når et nytt Munch-museum skal bygges,sier Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**