Venstre vil se på pendlernes situasjon

Seks av 10 arbeidstakere bosatt i Frogn pendler ut av kommunen, skriver Amta 14.09.2011. Derfor har Venstre fått kommunestyrets tilslutning til å be rådmannen fremme en pendlermelding som belyser ulike sider av pendlernes situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ruters 541 gjennom Frogn

Foto: Ivar Ruud Eide

Nesten 4 500 personer i Frogn pendler til andre Akershus-kommuner og Oslo. Mange reiser med buss, og rutetilbud, komfort og pendlerparkering er viktige spørsmål for disse. Men det er også andre spørsmål som blir viktige i en kommune der mange er borte gjennom hele arbeidsdagen.

•Kontakt med forvaltningen etter kontortid
•Åpningstider i SFO og barnehage
•Tjenestetilbudet til de som jobber kveld eller natt – når trenger de barnehagen?

Venstre programfestet før valget at det skulle utarbeides en pendlermelding i Frogn. I forbindelse med behandling av verbalforslag til handlingsplanen fikk Venstre i vinter tilslutning fra et flertall i kommunestyret for at en slik melding skulle utarbeides.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Frogn vil bli en foregangskommune i Akershus hvis vi klarer å utvikle en helhetlig politikk for hvordan kommunen kan møte pendlerne i deres situasjon, sier Venstres gruppeleder Erik Lundeby.

Venstre mener en viktig del av arbeidet med en slik melding er å få fakta om pendlernes hverdag på bordet.

-Vi bør kartlegge behovet, få tall for hva det vil koste, og innhente synspunkter fra foreldre og fagforeninger, sier Lundeby.

Venstreforslaget Kommunestyret vedtok lyder:

Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**