Høyres åpenhet

Det følger av Søgne Venstres partiprogram at vi vil arbeide for større åpenhet. Dette fordi åpenhet er viktig for lokaldemokratiet, og tilliten til det. Åpenhet handler om spørsmål som innbyggernes innsynsrett etter offentlighetsloven og ansattes rett til å uttale seg om saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I siste utgave av Budstikka uttalte ordføreren at hun er opptatt av at Søgne kommune skal praktisere åpenhet i forvaltningen. Når hun videre sier at det har stor betydning for åpenheten i kommunen å gi folk råd om hvordan de skal forstå vedtak, gå videre med sin sak og finne frem til rette saksbehandler, blir det feil. Da blander ordføreren åpenhet med god forvaltningspraksis og veiledningsplikten etter forvaltningsloven. Å hevde at dette er et større problem enn mangel på åpenhet, viser aktuelle saker- som f eks habilitet vedrørende Verftet og Amerikaveien – at ikke er tilfelle. Uten åpenhet ville disse sakene ikke kunne etterprøves av folket.

Hvorfor skal vi tro at Høyre er for åpenhet, når de ikke helt forstår hva det dreier seg om. Og når partiet — også Frp og Krf – ikke vil offentliggjøre hvilke bedrifter som ga dem gaver under valgkampen. Dette til tross for at en lovendring om innsyn i valgkampbidrag var rett rundt hjørnet. For andre blir det helt umulig å påse at det ikke er uakseptable bindinger mellom næringslivet og politikere når vedtak treffes. Slik det er nå, må vi stole på flertallets egne vurderinger om de er habile og uavhengige.

Dette viser hvor viktig åpenhet er i politikken, og ikke bare i forvaltningen.

Brytteva Litleré Moi
Søgne Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**