Løs flomskadesaken nå

Troms Venstre mener i en uttalelse i kveld at Regjeringen må løse flomskadesaken i indre Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelse fra styret i Troms Venstre 21. sept 2012
Løs flomskadesaken nå!
Troms Venstre viser til at flommen i indre Troms i sommer påfører mange bønder store kostnader, og at kravet om egenandeler på avlings- og naturskader virker urimelig i den situasjonen de er i. Verre er at konsekvensene kan bli nedleggelser av bruk i et geografisk område som ellers har de gunstigste forutsetningene for landbruk i landsdelen. De flomramma bøndene kan komme svært dårlig ut, samtidig som de knapt er kommet over avlingstapene etter frostskadene for to år siden.

Ut over det generelle egenandelskravet for avlingsskader (30%) må hver eiendom svare for egenandel på 10 000 kr for naturskade. I Troms er det svært mange jordleiekontrakter, og det er også tilfellet for de flomramma bøndene, som må betale ny egenandel for hvert leieforhold, stort eller lite. Dette er helt urimelig. Troms Venstre mener derfor at for framtida må det kun være én egenandel for den enkelte driftsenhets eide og leide jord.

Av de berørte kommunene har Målselv kommune fått de største reparasjonskostnadene etter flommen ved ødelagte veier og bruer. Usikkerhet om statlig erstatning kan føre til stopp i planlagte bygg på skole- og helsesektoren. Troms Venstre viser til at Staten i lignende flomtilfelle har dekket 85% av kostnadene, og forventer i dette tilfellet en løsning som ikke er dårligere.
Troms Venstre forventer at Regjeringen nå viser politisk handlingskraft i denne saka, noe som er viktigere enn de fleste tiltak man ellers kan iverksette for å beholde landbruk i den nordlige landsdelen. Det er fortsatt tid å synliggjøre dette i neste års budsjett.

Øystein Nilsen, styreleder Troms V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**