Venstre markerer seg i Bystyret

I forrige bystyret fikk Venstres forslag enstemmig tilslutning. Den ene saken gjaldt byutvikling på Åssiden, hvor Venstre vil sikre redusert trafikk i Rosenkranztgaten når denne planlegges videre. Den andre saken gjaldt valgordningen, at nye tiltak for bedret valgdeltagelse skal sikres gjennom de midler som spares ved å ha 1-dagers valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I Bystyremøte 18 september la Venstre inn to tillegssforslag som fikk full tilslutning.

Trikken i Oslo

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Sak 1 gjaldt byutvikling i Drammen, gjennom Buskerudbyen. Arbeidet med Buskerudbyen inkluderer nye vei- og kollektivløsninger som skal sikre miljøvennlig og effektiv transport av Buskerudbyens innbyggere. For Venstre er det viktig at gjennomfartsårene ikke blir motorveier gjennom boligstrøk, men at disse føres utenom byen. Rosekrantzgaten er i dag en vei som deler Øren og Åssiden i to, og fungere ikke som en bygate for myke trafikanter. Venstre sørget for at Rosenkrantzgaten kom med i et forslag som sier at nye vei- og kollektivsystemer skal sikre redusert biltrafikk i bygater.

Yousuf Gilani, Rebekka Borsch og Øystein Senum

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Sak 2 gjadt valgordningen. Venstre har tradisjonelt vært for 2-dagers valg. Nye tall viser at valgdeltagelsen ikke har økt, ved å gjennomføre 2-dagers valg, sammenlignet med 1-dagsvalg. Det koster 1,2 millioner kroner å avholde ordinært valg på søndagen før valgdagen. Venstre foreslo å bruke pengene man sparer på å ha 1-dagsvalg, på tiltak for å forbedre valgdeltagelse. Dette kan for eksempel være utvidete åpningstider for forhåndsstemming og ekstra innsats i bydeler med tidligere lav valgdeltagere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**