Budsjett 2013: De viktigste satsningene

I denne artikkelen vil du finne en enkel oversikt over noen av de viktigste satsningene i Oslo-byrådets forslag til budsjett for 2013. Listen er ikke utfyllende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trikken i Oslo

Kollektiv
•Kollektivbudsjettet økes med 60 millioner til 1 554 millioner kroner
•Igangsetting av Lørenbanen
•Ferdigstilling av Lambertseterbanen
•Innføre 7,5 minutters rute på Røabanen
•Anskaffelse av nye, stillegående trikker.
•Fulle toglengder på Furusetbanen og Grorudbanen.

Sykkel og el-bil
•148 millioner til sykkeltiltak
•Ferdigstille sykkelstrekningene fra Haugerudveien til Trosterud
•Ferdigstille sykkelstrekningene fra Hausmannsgate til Ring 1
•Ferdigstille sykkelveiene i Torggata og Sognsveien
•Begynne arbeidet med sykkelveier i Markveien og Korsgata på Grünerløkka
•2 millioner kroner til fyllstasjoner for hydrogenbiler.

Skole

Skole og barnehager
•Øke bevilgningene til skole med 273 millioner kroner i tillegg til pris- og lønnsveksten
•6 millioner til talentsatsning
•2 millioner til styrking av skolehelsetjenesten
•150 millioner til rehabilitering av barnehager
•22 millioner til språkopplæring i barnehager

Kultur
•Fullfinansiert Deichmanske hovedbibliotek
•Utsmykning av det offentlige rom for 25 millioner
•Potten for løpende kulturtilskudd økes til 6,1 millioner kroner.

Torg og byrom
•15 millioner til opprustning av torg og møteplasser
•10 millioner ekstra til renhold i sentrumsnære områder
•Rehabilitering av fontener

Omsorg, senior, helse

Helse og sosial
•Videreføre satsningen på rusomsorg gjennom det nye mottakssenteret i Storgata 36C, med sprøyterom og akkuttovernatting.
•Styrking av Lasso-prosjektet (LegemiddelAssistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling)
•Hjelpetiltak for prostituerte
•2 milliarder over fire år til totalrehabilitering av Hovseterhjemmet, Ullerntunet sykehjem, Lindeberg omsorgssenter og Ryenhjemmet.
•1,15 milliarder over fire år til investering i boliger til vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**