Budsjett 2013: Rent, blått og grønt — en hovedstad det skinner av

I byrådets budsjettforslag for 2013 gjøres det grep for å få vannet tilbake til mange av byens fontener, som på grunn av manglende vedlikehold og stramme budsjetter har stått tørre i flere år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Oslo skal være en ren og velholdt by, erklærer byråd Ola Elvestuen

– Oslo skal være en ren og velholdt by, erklærer byråd Ola Elvestuen

– Jeg har sett nøye på både organiseringen og finansieringen av fontenedriften i Oslo, og kommet frem til at det er fornuftig å samle ansvaret for alle vannrelaterte oppgaver der kompetansen er sterkest, i Vann- og avløpsetaten, sier Ola Elvestuen. Som byråd for miljø- og samferdsel har han ansvaret både for vedlikehold av Oslos offentlige rom, og det mindre synlige arbeidet som gjøres hver dag med å sikre byens befolkning rent og godt drikkevann, avløpshåndtering og forvaltning av elve- og bekkeløp.

– Det er et politisk mål å gjenåpne bekker og elver som har blitt avstengt gjennom den historiske byutviklingen. I tillegg skal dammene i Oslo-marka vedlikeholdes, og det skal føres tett tilsyn med de elvene som er åpne i dag, som Akerselva, sier Elvestuen

10 millioner mer til renhold i sentrum
Oslo kommune bruker 80 millioner i året på renhold av gater, plasser og parker. I byrådets budsjettforslag for 2013 økes innsatsen med 10 millioner, i tillegg til arbeidet som gjøres i bydelene og gjennom Rusken. Miljøbyråd Ola Elvestuen sier at den økte bevilgningen skal målrettes mot de stedene som trenger det mest.

– Oslo skal være en ren og velholdt by. Vi ser at avfallsmengden har økt enkelte steder, og styrker derfor innsatsen der det er nødvendig. Vi har allerede utvidet renholdet flere steder i sentrum, for eksempel Grønland, Hausmannskvartalet, Olafiagangen, Meyerløkka og Holbergs plass. De mest sentrale områdene skal fortsatt rengjøres hver natt, og byrådet vil fortløpende vurdere hvor det er behov for økt renhold gjennom 2013, sier Elvestuen.

Det er Bymiljøetaten som står for hoveddelen av renholdet i Oslo. Etaten gjennomfører kontinuerlig renhold i gater, parker og friområder gjennom hele året. Dette inkluderer tømming av avfallsbeholdere og renhold av toaletter, fontener og griller. Byrådet, med Elvestuen i spissen, vil nå se nærmere på om det er mulig samarbeide tettere med huseiere, næringsliv og politi.

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Alle har glede av en ren by
– Alle har interesse av at byen fremstår som ren og attraktiv, ikke minst de mange næringsdrivende i sentrum. Derfor vil kommunen etablere et Renholdsforum, som i første omgang skal etablere et tett samarbeid om renholdet i Grønlandsområdet, sier Elvestuen, og roser de mange som hver dag jobber hardt med å holde byen ren og innbydende.

– Renhold er en svært viktig oppgave i en storby, men arbeidet blir gjerne bare lagt merke til dersom det er noe som ikke fungerer. Jeg vil derfor benytte anledningen til å skryte av våre ansatte som gjør en utrettelig innsats, og ikke minst Rusken, som har løftet frem dugnadsånden og bidratt til at mange av byens vanskeligstilte borgere har fått verdifull arbeidstrening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**