Asker Venstre inviterer til medlemsmøte om Stortingsvalgprogrammet 2013

Stortingskandidat og medlem i programkomiteen Rebekka Borsch fra Buskerud holder innledning og medlemmer fra Asker og Bærum inviteres til debatt og innspill. Programkomiteen i Venstre har lagt fram 1.utkast til til Stortingsvalgprogram. Komitéleder Guri Melby mener førsteutkast plasserer Venstre solid som et nyskapende, liberalt og grønt parti, med det mest framtidsorienterte programmet på skole- og kunnskapspolitikk, på klima og miljø, på næringsliv og på velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har lagt fram sitt utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2013 – 2017. Utkastet sendes nå til behandling i partiet og frist for å komme med endringsforslag til dette utkastet er satt til 1. november 2012. Programkomiteen legger fram sitt 2. utkast 10. desember 2012, basert på utkastet og endringsforslagene som kommer inn i denne høringsrunden. Endelig program skal vedtas på Venstre landsmøte i april 2013.

Styret i Asker Venstre inviterer derfor til

Medlemsmøte om utkast til Stortingsvalgprogram

Tid: Tirsdag 9 oktober kl. 18.00
Sted: Asker Rådhus, møterom Vollen

Program:

Innledning ved stortingskandidat Rebekka Borsch.

Rebekka Borsch, 2012

Foto: privat

Rebekka Borsch er Buskerud Venstres stortingskandidat 2013. Hun er også fylkesleder. Rebekka bør på Nærsnes i Røyken. Hun har sittet i Buskerud fylkesstyre siden 2008 og vært leder for lokallaget Røyken Venstre 2009-2012. Fra 2012 er hun dessuten direktevalgt landsstyremedlem og vara til Venstres sentralstyre.

Innspill og debatt.
Debattleder: Harald Brevig

Alle medlemmer i Asker og Bærum Venstre er hjertelig velkommen!

Styret i Asker Venstre vil bearbeide innspill og forslag fra møtet til eventuelle endringsforslag,

Minner ellers om vår møtekalender og vår facebookside.

Vennlig hilsen

Jørgen Blom
Leder i Asker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**